Home

 

از گیاه بامبو تا تولید

تبدیل یک ساقه توخالیِ بامبو به یک محصول باکیفیت MOSO – چگونه این امر صورت میگیرد؟

MOSO تقریبا با 20 سال تجربه در صنعت بامبو، آموخته است که چگونه فرآیند تولید را به سوی کمال مدیریت کند.

ساقه تا باریکه

پس از 5-4  سال ساقه­های بامبو آماده برداشت هستند. رشد آن نسبت به چوبهای جنگلی (گرمسیری) بسیار سریعتر است و این یکی از اصلی­ترین دلایل برای بوم­شناختی بودن بامبو است. پس از برداشت، ساقه­ها به شکل نوارهایی از درازا شکافته می­شوند و پوست خارجی انها کنده می­شود. نوارها به طور طبیعی یک رنگ زرد کمرنگ دارند، اما می­توان انها را بخار داد  تا یک رنگ قهوه­ای روشن بدست آورند (کارملی). از طرف دیگر ، می­توان آنها را به طریق حرارتی به رنگ قهوه­­ای تیره (شکلاتی) در آورد.

ترکیب نوارها

پس از خشک کردن، نوارها به طرق مختلف به شکل محصولات نهایی در آمده و به گونه­ های (صورتهای) زیر نتیجه می­شوند:

فشرده شدهی صاف (PP)

در این نسخه فشرده شده صاف ، نوارهای بامبو به طور افقی قرار گرفته و به یکدیگر چسبانده میشوند. این روش یک طرح خطی ظریف با گرههای خاص بامبو که به وضوح قابل مشاهدهاند ایجاد میکند.

فشرده شدهی عرضی (SP)

در نسخه فشرده شدهی عرضی ، نوارهای بامبو به طور عمودی قرار گرفته و به هم چسبانده میشوند. این روش یک طرح خطی باریک با گرههای بامبو که به طریقی لطیف به چشم میخورند، ایجاد میکند.

چگالی بالا

در اینجا نوارهای بامبو خرد شده و دوباره تحت فشار بسیار زیاد به هم چسبانده می­­شوند. این فشرده­سازی چگالی را افزایش می­دهد – از 700Kg/m3    تا بیش از 1000Kg/m3 ! – این امر محصول نماهیی را بسیار محکم­تر می­کند. ظاهر بامبوی فوق چگال منحصر به فرد است: خیلی شبیه چوب است با “شرارههایی” معمولی همراه با گرههای بامبو که به سختی دیده میشوند. 

انعطافپذیر (F)

در این نسخه نوارها با استفاده از یک لاستیک انعطاف­پذیر یا پشتیبان پارچه­ای به یکدیگر متصل می­شوند.

علاوه بر نوارهای سخت به عرض 17mm، می­توان از نوارهای روکش­دار با عرض 50mm نیز استفاده کرد.

با درنظر گرفتن یک محصول MOSO، هنوز هم به کمک احتیاج دارید؟ با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

تلفن تماس :

88574565 21 98+