Home

مزایای بامبوی MOSO

گرچه یک بامبوی غول پیکر ظاهرا یک چوب نیست بلکه یک گیاه است، اما ویژگیهای فوقالعاده ای همانند چوبهای جنگلی دارد: بسیار سخت و بادوام است. بدین معنی که میتوان در کاربردهای مخصوص کارسنگین از کفپوش و پوشانه ی بامبو استفاده کرد. بامبوی MOSO، به دلیل ترکیب نوارهای مجزا، کمتر از گونه های چوب سخت آب میرود یا ورم میکند، درنتیجه یک راه حل کاملا پایدار بدست میدهد.

bamboo-benefits

بامبو یک منبع “بی پایان” است. سریعتر از هر گیاه دیگری رشد میکند؛ نزدیک به یک متر در روز! هر سال ساقه های 5-4 ساله چیده میشوند و جا برای بامبوهای جوانتر باز میشود تا به بلوغ برسند. بامبوی NOSO طی رشد CO2 بیشتری جذب میکند از مقداری که طی تولید آزاد میشود. درنتیجه محصولات سخت بامبوی MOSO ، طی چرخه حیات خود از لحاظ CO2 خنثی هستند.

bb

محصولات بامبوی MOSO، یک انتخاب سالم نیز هستند، چراکه پادایستا (antistatic) و ضدحساسیت (anti-allergic) هستند. هرچه انتشار مواد مضر VOCها (ترکیبات ارگانیک فرار) کمتر باشد، مشخصه قابل توجه محصولات بامبو MOSO قطعا زیبایی طبیعیِ آن میشود. بافت طبیعی زیبا، ظاهر طراحی مجزایی به بامبو میدهد.

bb1

در گیر و دار انتخابهای وسیع از میان سبکها، ترکیبات و رنگهای مختلف، همیشه محصول بامبوی MOSOای وجود دارد که با سلیقه شما سازگار باشد. ساخت بهترین محصول بامبو فقط از طریق توجه پیوسته به تمام جزئیات طی تولید، امکانپذیر است. تیم چینی MOSO به همین دلیل ایجاد شد. یک محصول بامبوی MOSO تنها به دلیل تلاش روزانهشان، بسیار متفاوتتر از محصولات بامبوی چینیِ معمولی است.مشتریان میتوانند در موارد نادری که چیزی از قلم افتاده باشد، بر روی پشتیبانی و گارانتیِ 30 ساله ی ما حساب کنند.

bb2

ما راه حلهای متنوعی در زمینه

بامبو داریم. ببینید چگونه بامبوی

ما با پروژه شما هماهنگ میشود.

با ما تماس بگیرید

تلفن تماس :

88574565 21 98+