Home

MOSO: پیشروی جهانی بامبو

همراه با 20 سال تجربه در صنعت تقریبا نوپای بامبو، MOSO بین المللی پیشرو در راه حلهای

خلاقانه بامبو برای مصارف خارجی و داخلی است. MOSO به عنوان یک برند درجه یک جهانی در بامبو شناخته میشود،

به دلیل تمرکزش بر پایداری، کیفیت محصول و خلاقیت. بینش ما این است

“تبدیل شده به کمپانیِ

پیشروی جهانی در راه حلهای با کیفیت بامبو

برای کاربردهای داخلی و خارجی.”

اصل 1 موزو: پایداری

بوم شناسی چیزی فراتر از یک سخن باکلاس است.

به عقیده ما، بامبوی MOSO یکی از امید بخش ترین جایگزینها در انتقال ضروری به یک جامعه پایدار است.

سریعتر از هر گیاه دیگری در جهان رشد میکند، حال آنکه ویژگیهایی مانند چوب جنگلی دارد. این صفات، بامبوی MOSO را جایگزینی ایدهآل برای چوبهای جنگلی مناطق گرمسیری کرده است. ممکن است از خود بپرسید، چگونه محصولی که در چین ساخته میشود میتواند پایدار باشد، و به بازار فرستاده شود؟ MOSO حقیقتاً تمام تلاش خود را مبذول داشته تا صحت بوشناسیِ محصولات خود را ثابت کند. تمام درخواستهای سبز با مطالعات فشردهای از قبیل جاپای (footprint)کربن و LCA و eco-labelها (BREEAM,LEED,FSC, etc.) از سازمانهایی مستقل پشتیبانی میشوند.

کاهش بیشتر جاپای بومشناسی مان، یک فرآیند پیوسته است.

اصل 2 موزو : برتری محصول

کیفیت محصول برای پذیرش یک محصول نسبتا جدید مانند بامبو، بسیار حیاتی است.

یک پیش شرط اساسی برای موفقیت موزو، کنترل همیشگیِ او بر فرآیند تولید بوده است.

این امر هیچگاه آسان نبوده چراکه تولید در مکانی دور، در چین، در یک صنعت جدید انجام میگیرد.

با تاسیس یک سازمان حرفهای در آنجا، کیفیت و دسترس پذیری محصولات MOSO همیشه حفظ میشود.

بر خلاف بسیاری دیگر از کمپانیهای اروپایی که در چین منبع یابی میکنند، بازرسان ما به دنبال چیزی بیش از یک محصول نهایی هستند. آنها از اول تا آخر فرآیند تولید را زیر نظر دارند.

تولید با تاسیساتی با گواهینامه های ISO 9001 و ISO 14001 ، مطلوبیت را همراه با سخت ترین مقرارت سلامتی، ایمنی و محیطی تضمین میکند. MOSO International BV ، بسته به نوع محصول، یک محصول را برای بازهای نزدیک به 30 سال تضمین میکند

اصل 3 موزو: خلاقیت

خلاقیت برای بامبو به عنوان جایگزین چوبهای جنگلی و بالغ، یک مقوله اساسی است. MOSO همیشه بر خلاقیت تمرکز داشته است. یک مثال مشهور لقط (ceiling panel) منحنیِ 200.00m2 برای فرودگاه مادرید است، که تا به امروز بزرگترین پروژه بامبو در جهان بوده است.

MOSO اولین شرکتی بود که تختهی بامبوی مقاوم به حرارت و انعطافپذیر را ساخت. از زمانی که ما آغاز کردیم، در 1997، واضح بود که هنوز محصولات بامبوی مناسبی برای کاربردهای بسیاری وجود ندارد. بر اساس کیفیتهای منحصر به فرد و متنوع این منبع، MOSO در توسعه راهحلهای جدید در بامبو همیشه نقش جلودارانهای بازی کرده است. مثال دیگر فناوری آمادهسازیِ بامبو برای مصارف خارجی است: MOSO Bamboo X-treme

“سقف شامل تخته هایی (پلانکهایی) از روکش

چندلایه ی بامبو با عرض 100mm است.مشخصه های

بصری این ماده،T4 با ویژگیهای بسیار خاصش را سرشار میکند.

بامبو از بسیار پایدار بودن مزیت بیشتری دارد.”

Lead Architect International Airport Madrid  –  Simon Simthson

 partner at Rogers stirk Harbour + Partners

ما راه ­حل های متنوعی در زمینه بامبو داریم.

ببینید چگونه بامبوی ما با پروژه شما هماهنگ می­شود.

با ما تماس بگیرید

تلفن تماس :

88574565 21 98+