Home

کف پوش

شرکت MOSO یازده مدل کف پوش ارائه می کند که در سه گروه (کلکسیون) طبقه بندی می شوند. این دامنه وسیع کف پوش برای کاربردهای متنوع مورد استفاده خواهند بود. از جمله برای مصارف مسکونی، برای مناطق پرتردد و تجاری که به دوام زیاد نیاز است و محیط های لوکس که قطعات بلند و پهن کف پوش به کار می روند.

نمایش تمام فیلترها

با ما تماس بگیرید

تلفن تماس :

88574565 21 98+